Door Stichting Kwaliteits Register Jeugd (SKJ) is deze opleiding geaccrediteerd met 31,20 punten.
Deze opleiding is opgenomen in het aanbod van bijscholing wmo

Let op: Vanaf 2020 wordt deze module verwerkt in de praktijkdagen voor nog meer effectiviteit

Wil je na de basisopleiding echt het coachen in de vingers krijgen, dan is deze 3 daagse oplossingsgericht werken een must.

Leer de fijne kneepjes van het oplossingsgericht werken en het werkmodel van de kindercoach. Lees verder. 
Wereldwijd wordt de effectiviteit van oplossingsgericht werken steeds meer onderkend en veel instellingen en organisaties binnen en buiten de hulpverlening gaan over tot de invoering hiervan. Oplossingsgericht werken kan beschouwd worden als een noodzakelijke attitude en gereedschap voor de kindercoach.
Een oplossingsgerichte benadering gaat ervan uit dat mensen competent zijn, en helpt hen veranderingen die nodig zijn te bewerkstelligen.
Voor een kindercoach en opvoedcoach is oplossingsgericht werken hét basisgereedschap en dé basishouding.

Oplossingsgericht werken levert plezier en lichtheid op. Deze manier van denken, werken en handelen gaat ervan uit dat ieder mens zelf in staat is om zijn situatie ten goede te veranderen. We hoeven alleen maar af te stemmen op de ander en samen op zoek te gaan naar helpende strategieën, ondersteunende factoren en competenties die aanwezig zijn.
Door oplossingsgericht aan het werk te gaan wordt de motivatie vergroot en mogelijke weerstand verkleind en ontstaan er win-win situaties voor alle betrokkenen.


Tijdens deze 3 daagse opleiding leer je:

 • De principes van oplossingsgericht werken
 • Ontdekken hoe je samen met het kind leerdoelen gaat formuleren
 • Wat kan je doen om motivatie bij het kind te ontwikkelen of stimuleren
 • Hoe kom je te weten of er vooruitgang wordt geboekt in de beleving van het kind
 • Wat doe je bij weerstand
 • Wanneer nemen kinderen zelf verantwoordelijkheid en hoe kan je hen helpen
 • Hoe gebruik je complimenten effectief
 • Ontdekken hoe je zelf plezier houdt en uitdaging vindt in moeilijke vraagstukken


Op dag 1 leer je:

 • Oplossingsgericht werken met kinderen
 • Formuleren van leerdoelen en hiermee oefenen
 • Ontdekken waarom het vaak mis gaat met handelingsplannen
 • Actie plannen maken met kinderen
 • Ontdekken van de verschillen tussen een helpende en niet-helpende aanpak
 • Sensitiviteit ontwikkelen voor helpende strategieën en herkennen van dwaalwegen


Op dag 2 leer je:

 • De theorie en achtergrond van het oplossingsgericht werken
 • Het verschil met andere coachingstechnieken
 • De verschillende vragen en wat dit oplevert
 • Het nut van schaalvragen en het geven van opdrachten
 • Oefenen met verschillende praktische materialen die ondersteunen bij schaalvragen


Op dag 3 leer je:

 • Hoe pak je oudergesprekken aan
 • Circulair vragen stellen
 • Effectieve manieren om gesprekken met ouders en kinderen te voeren
 • Ouders en kinderen leren focussen op de toekomst en het positieve
 • Op een ontspannen manier met ouders over hun kind praten
 • Moeilijke momenten in gesprekken met ouders en kinderen ombuigen


Er wordt veel geoefend gedurende deze drie dagen. Je leert alle nodige handvaten om verandering te bewerkstelligen. Je oefent met het werken met de ketting, het dashboard en de andere materialen uit het materiaal van de kindercoach.


banner

 

  | CONTACT

Naar boven